هەواڵنامە
xanw baqsty 3 sal
ژماره‌ی بینین‌ : 1878
کۆدی ڕیکلام : 6641
ناوی فرٶشەر :
sarkawt
نرخی فرۆشتن : 11 دةفتةر و 70 وةرةقة  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › خانوو بۆ فڕۆشتن   
بەرواری دانان : 22/10/2012
تێبینی :  

رِوبةرى 180 م دووجاية يةك قات

(153) م بيناية ، رووة و قيبلةية

لة شويَنيَكى بةرزى برؤزةكةية

 مةتبةخ و هؤلَ و دوو نوستن و مشتةمةلات و كةراج و باخ

هةيكةلى تةواو بووة

40%ى برِؤزةكة تةواو بووة ، لة ماوةى دووسالَى تر تةواو دةبيَت

نرخى ئةم خانووة 11 دةفتةر و 70 وةرةقةية

بةم شيَوةية :

برِى 220 وةرةقة بؤ كرِينى فؤرِم لة دةستى دوو

برِى 950 وةرةقة بةقيستى 3 سالَ دةدريَت بة كؤمبانيا

ئةم برِؤزةية دةكةويَتة تةنيشت خةستةخانةى شؤرِش

where can you buy the abortion pill

where to buy abortion pill abortion pill online purchase
abortion pill prescription abortion pills abortion pill
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣

buy abortion pills online http://blog.fetish-kinks.com/page/order-the-abortion-pill-online.aspx on line abortion pill

cytotec abortion http://bnb-va.com/page/how-to-terminate-a-pregnancy.aspx i need to buy the abortion pill

where can you buy the abortion pill

http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online purchase
abortion pill prescription abortion pill abortion pill
pill for abortion online abortion pill buy the abortion pill online
buy abortion pills online link where to buy abortion pills online