هەواڵنامە
زه وي بوفروشتن له تاسلوجه 200م تابو10به 20
ژماره‌ی بینین‌ : 1451
کۆدی ڕیکلام : 6597
ناوی فرٶشەر :
dabantayfuehama
نرخی فرۆشتن : 5,50بينج دةفته رونيو  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : زەوی  › سەرجەم جۆرەکان   
بەرواری دانان : 21/10/2012
تێبینی :  
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣