هەواڵنامە
فروشتنى زمارة ى سة يارة
ژماره‌ی بینین‌ : 128
کۆدی ڕیکلام : 51992
ناوی فرٶشەر :
salaralimahmad
نرخی فرۆشتن : 10كةلا  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : جۆره‌کانی تر  › سەرجەم جۆرەکان   
بەرواری دانان : 22/11/2013
تێبینی :  
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣