هەواڵنامە
شوقه به قيست
ژماره‌ی بینین‌ : 1468
کۆدی ڕیکلام : 50296
ناوی فرٶشەر :
soran ali
نرخی فرۆشتن : ٢٤٠  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › شوقە بۆ فرۆشتن   
بەرواری دانان : 09/11/2013
تێبینی :  

شوقةيةكم هةية ايفروشم بة قيست كة ساليكىتر تةواو ابى.لة قولةرةيسى لة شارى كانى ، نهومى دووه روبةرةكى (١١٤م) ، برى (٢٤٠ وةرةقة )

ايةى بة من تاكليل وةرةكرى (٢٠٠) وةرةقةى ترةيةى بة ٤ قيستى (٥٠) وةرةقةيى. اةوةى امينيتةوة بة مانكانةية.  (٠٧٧٠١٤١١٣٩٨)

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣