هەواڵنامە
شوقه له روز ستى
ژماره‌ی بینین‌ : 2861
کۆدی ڕیکلام : 44134
ناوی فرٶشەر :
سه ركار ئه حمه د كاوانى
نرخی فرۆشتن : 6 ده فته ر 70  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › خانوو بۆ فڕۆشتن   
بەرواری دانان : 05/09/2013
تێبینی :  

نرخى شوقه كه مان 6 ده فته رو 70 وه ره قه يه قيستى 2 ده فته رونيوى تيا ماوه عيماره ى 1 قاتى 2

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣