هەواڵنامە
خانو بو فروشتن
ژماره‌ی بینین‌ : 1727
کۆدی ڕیکلام : 42890
ناوی فرٶشەر :
rawa rafiq abulla
نرخی فرۆشتن : 10 دةفتةر  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › خانوو بۆ فڕۆشتن   
بەرواری دانان : 24/08/2013
تێبینی :  

خانويةكمان هةية بو فروشتن 150 م  لة قولة ريسي  لةخةريتةي تازةي ناوجةكةداية هيج كيشةي نية  قاتي خوارةوةي بيك هاتوة لة  كةراجيك و كةنجينةو تةوالتيك  قاتي سةرةوة بيك هاتوة لة زوري ميوان و مةتبةخ و  2 زوري نوستن و  هولكي كةورةو موشتةمةلات موسةفاتة   كةوانتةرو سةقفي جبسن و عةرزي تةختة و دةركاو بةنجةري pvc  بةردةمي باخة لة خةريتةيا 

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣