هەواڵنامە
ده ستى دوو
ژماره‌ی بینین‌ : 28299
کۆدی ڕیکلام : 40418
ناوی فرٶشەر :
farhanglatfqadr
نرخی فرۆشتن : 251$  
لە پارێزگای: هەولێر  › ناوەند
لە بەشی : مۆبایل  › نۆکیا   
بەرواری دانان : 03/08/2013
تێبینی :  
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣