هەواڵنامە
كياى سۆرينتۆ 2012 فوول مواسەفات
ژماره‌ی بینین‌ : 940
کۆدی ڕیکلام : 2599
ناوی فرٶشەر :
Shvan
نرخی فرۆشتن : 260 وەرەقە  
لە پارێزگای: سلێمانی  › پشده‌ر
لە بەشی : ئۆتۆمبێل  › کیا  › مۆدیل  
بەرواری دانان : 15/09/2012
تێبینی :  
 كياى سۆرينتۆ 2012 فوول مواسەفات بەس بەسمە نیە .

ژمارە تەلەفۆن :07505689577
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣