هەواڵنامە
Dasy2.com on
ژماره‌ی بینین‌ : 2370
کۆدی ڕیکلام : 1779
ناوی فرٶشەر :
azhi taha hamad
نرخی فرۆشتن : 185  
لە پارێزگای: هەولێر  › شوێنی تر
لە بەشی : ئۆتۆمبێل  › هیۆندای  › مۆدیل  
بەرواری دانان : 08/09/2012
تێبینی :  
modeal 2011     3 gera b e  boeaxa  tozeak dahame    pashtawae qnjaea
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣