هەواڵنامە
هەلی کار
ژماره‌ی بینین‌ : 10956
کۆدی ڕیکلام : 15881
ناوی فرٶشەر :
ڕەوەند
نرخی فرۆشتن :  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : هەلی کار  › سەرجەم جۆرەکان   
بەرواری دانان : 17/01/2013
تێبینی :  
پێویستمان بە تایپێست هەیە بۆ نوسین بە زمانی کوردی لاتینی
بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بە ژمارە تەلەفونی
٠٧٨٠٨٠٥٠٤٠٢
ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣