هەواڵنامە
سه ياره ى دؤدج
ژماره‌ی بینین‌ : 4254
کۆدی ڕیکلام : 12472
ناوی فرٶشەر :
Rebaz mofaq abdwlrahman
نرخی فرۆشتن : 183  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : ئۆتۆمبێل  › دۆج  › مۆدیل   2010
بەرواری دانان : 15/12/2012
تێبینی :  

سه‌لا مو عه‌له‌ی کوم
دۆجی ۲۰۱۰
۱۵۰۰۰ ڕۆی شتووه‌ 
۲ پارچه‌ ی بۆیاخه‌ چه‌  مه‌ له‌ خی دوا وه‌ و که‌مێ ک له‌ سنو قه‌ که‌ ی
ئه‌ ی بی ئێس نیه‌
مارۆنییه‌ 
جوان کاری بۆ کراوه‌ ویلی ۲۰ ی کرۆم ده‌ بڵ ئه‌ گزۆز باڵ  گوسپ حاسه‌ یه‌
مه‌ کینه‌ ی ۲۷۰۰ یه‌ 

abortion pill prescription emergency abortion pill buy abortion pill

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣

buy abortion pills online http://blog.fetish-kinks.com/page/order-the-abortion-pill-online.aspx on line abortion pill

cytotec abortion http://bnb-va.com/page/how-to-terminate-a-pregnancy.aspx i need to buy the abortion pill