هەواڵنامە
سه ياره ى دؤدج
ژماره‌ی بینین‌ : 3975
کۆدی ڕیکلام : 12472
ناوی فرٶشەر :
Rebaz mofaq abdwlrahman
نرخی فرۆشتن : 183  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : ئۆتۆمبێل  › دۆج  › مۆدیل   2010
بەرواری دانان : 15/12/2012
تێبینی :  

سه‌لا مو عه‌له‌ی کوم
دۆجی ۲۰۱۰
۱۵۰۰۰ ڕۆی شتووه‌ 
۲ پارچه‌ ی بۆیاخه‌ چه‌  مه‌ له‌ خی دوا وه‌ و که‌مێ ک له‌ سنو قه‌ که‌ ی
ئه‌ ی بی ئێس نیه‌
مارۆنییه‌ 
جوان کاری بۆ کراوه‌ ویلی ۲۰ ی کرۆم ده‌ بڵ ئه‌ گزۆز باڵ  گوسپ حاسه‌ یه‌
مه‌ کینه‌ ی ۲۷۰۰ یه‌ 

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣