هەواڵنامە
خانوى 300م تيجارى نزيك سؤبه ر ماركيتى ميترؤ بيك هاتوه له 2 نهؤم و مخزه ن و كه راجى دفن
ژماره‌ی بینین‌ : 3591
کۆدی ڕیکلام : 10641
ناوی فرٶشەر :
shvan faraedoon
نرخی فرۆشتن : 80ده فته ر و محامله  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › خانوو بۆ فڕۆشتن   
بەرواری دانان : 28/11/2012
تێبینی :  

cytotec abortion http://bnb-va.com/page/how-to-terminate-a-pregnancy.aspx i need to buy the abortion pill


بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣

buy abortion pills online http://blog.fetish-kinks.com/page/order-the-abortion-pill-online.aspx on line abortion pill

cytotec abortion http://bnb-va.com/page/how-to-terminate-a-pregnancy.aspx i need to buy the abortion pill