هەواڵنامە
کەلوپەلی ناوماڵژوری نوستن
1 بۆ 14 له‌کۆی 14 سەرەتا ‹ دواتر 1 پێشتر › کۆتایی 
بو فروشتنى بةرد ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 00 دینار
نوستنى منداڵ ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 150,000
ژووري نوستن ي ت ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 1300$
ژووری نوستن ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 1000$
ژووري نوستن ي ت ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : $1250
taxmek nustan 2 ...
شوێن : هەولێر
نرخ : 11 warqa ma3mla
تاقمی نوستنی دی ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 900 دۆلار
دۆشەکی ئەوروپێ ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : ١٠٠ هەزار هەر د
تاخمی نوستن ...
شوێن : هەولێر
نرخ : 4 وه‌ره‌قه‌
زوري نوستن بو م ...
شوێن : کەرکوک
نرخ : 1100 $
taqme nwstne ga ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 700$
ژووری نوستن ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 700 دۆلار فرؤشر
مه‌عره‌زی نوێنی ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 70.000دینار
zhwre nustn ...
شوێن : سلێمانی
نرخ : 13 waraqa
1 بۆ 14 له‌کۆی 14 سەرەتا ‹ دواتر 1 پێشتر › کۆتایی 

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣